(Clip 4) Giải đáp về cách thức xét tuyển đại học của ULIS năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội