(Clip 2) Giới thiệu về Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội