(Clip 3) Điểm khác biệt trong tuyển sinh 2020 với năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội