(Clip 10) Thời điểm thích hợp để đi thực tập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội