(Clip 1) Những lưu ý khi thay đổi nguyện vọng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội