Chuyển đổi hệ thống email phiên bản mới của ĐHQGHN từ 02/10/2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyển đổi hệ thống email phiên bản mới của ĐHQGHN từ 02/10/2017

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư điện tử (VNUmail) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, giải quyết vấn đề thư chậm hoặc mất thư, cũng như tăng cường khả năng bảo mật, lọc thư rác, nâng cao khả năng tìm kiếm và phòng chống mã độc cũng như bổ sung nhiều tiện ích khác, Trung tâm Ứng dung Công nghệ Thông tin (Trung tâm) đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống email phiên bản năm 2017. Kế hoạch chuyển đổi sang hệ thống email mới của ĐHQGHN như sau:

TT Nội Dung Thời gian thực hiện Ghi chú
1 Trỏ tên miền và các bản ghi cần thiết 30/09/2017 – Trong quá trình chuyển đổi, người sử dụng có thể sử dụng hệ thống email mới.

– Người dùng vẫn có thể đăng nhập vào hệ thống cũ để kiểm tra dữ liệu.

2 Chuyển đổi dữ liệu email người dùng lần cuối 30/09/2017 – 01/10/2017
3 Kiểm tra dữ liệu sau chuyển đổi 2/10/2017
4 Kết thúc chuyển đổi và chính thức sử dụng 2/10/2017

Người sử dụng VNUnet sử dụng tài khoản eMail cũ để đăng nhập. Tính năng gửi và nhận sẽ chính thức hoạt động kể từ sau ngày 02/10/2017.

  1. Truy cập hệ thống e-mail mới tại địa chỉ:

https://mail.vnu.edu.vn hoặc https://email.vnu.edu.vn

  1. Tài khoản và mật khẩu mới sẽ vẫn giống tài khoản cũ. Ví dụ: taikhoan@vnu.edu.vn.
  2. Sau ngày 02/10/2017, người dùng vẫn có thể truy cập vào hệ thống e-mail cũ theo địa chỉ sau: http://oldmail.vnu.edu.vn hoặc http://oldemail.vnu.edu.vn để đọc và lấy thư, nhưng không thể gửi và nhận e-mail.
  3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể sẽ được download trên trang đăng nhập của hệ thống mail mới.>>> Hướng dẫn sử dung hệ thống email mới của ĐHQGHN (PDF)

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin – Văn phòng ĐHQGHN

E-Mail: vnunet@vnu.edu.vn

Điện thoại: (0-24) 3754 7880

Theo VNU