Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án Eu Share đợt 5, 2018. – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình trao đổi sinh viên theo dự án Eu Share đợt 5, 2018.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo triển khai giai đoạn 5 (kỳ 2 năm học 2018 – 2019), chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU SHARE. Nôi dung chương trình trong giai đoạn 5 như sau:

  1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 10/10 sinh viên
  2. Các trường đại học đến trao đổi: Các trường đại học thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và CHÂU ÂU tham gia dự án EU SHARE. Môi sinh viên được đăng ký xin học trao đổi tại tối đa 03 trường. Thông tin về chương trình, thời gian đăng ký và danh sách các trường đại học tham gia chương trình xem tại website http://.share-asean.eu. 
  3. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình đợt 5: xem tài liệu đính kèm
  4. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ: Đối với sinh viên ĐHNN – ĐHQGHN đăng ký đi trao đổi đến ngày 18/10/2018. Sinh viên Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định của ĐHQGHN cho  Cô Linh, phòng 407, tòa nhà A1, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Đây là một chương trình rất ý nghĩa, tạo cơ hội cho sinh viên ĐHQGHN được học tập tích lũy tín chỉ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với các sinh viên quốc tế tại các nước ASEAN và một số nước Châu Âu.