Chúng ta cần làm gì để nắm bắt và quyết định vận mệnh? – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chúng ta cần làm gì để nắm bắt và quyết định vận mệnh?

Một đại học hàng đầu, có vai trò và sứ mệnh tiên phong luôn phải biết mình cần làm gì, thay đổi ra sao, và phát triển theo mô hình nào để đáp ứng được đòi hỏi của thời đại công nghiệp mới? Mô hình nào đang cần ĐHQGHN chúng ta nhận thức đầy đủ và triển khai trong thực tế? Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu Thông điệp chào đón năm mới 2017 của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn với tinh thần đại học mới, với tầm nhìn và lực lượng mới.

chucmung2017Sự kết hợp giữa thế giới ảo và thế giới thực, giữa con người và robot, tự động hóa và lập trình toàn bộ quy trình, sản xuât và kinh doanh thông minh, sản phẩm thông minh… đang là những chủ để được thế giới quan tâm và xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây. Dù được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau với những nội dung khác nhau, song các chủ đề này đều hướng tới một đối tượng chung, mà người ta gọi tên là nền công nghiệp 4.0, hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Giáo dục không thể nằm ngoài quy luật thay đổi và phát triển của kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong bối cảnh đó, những câu hỏi tất yếu của thời cuộc đặt ra đối với những người làm công tác giáo dục là: Nền công nghiệp 4.0 cần những con người có năng lực, phẩm chất, và kỹ năng như thế nào? Trường đại học cần làm gì và chuyển động ra sao để thích ứng?

Một đại học hàng đầu, có vai trò và sứ mệnh tiên phong luôn phải biết mình cần làm gì, thay đổi ra sao, và phát triển theo mô hình nào để đáp ứng được đòi hỏi của thời đại. Đại học đáp ứng được yêu cầu của thời đại công nghiệp mới ấy chính là đại học 4.0. Mô hình đại học mới này đang cần ĐHQGHN chúng ta nhận thức đầy đủ và triển khai trong thực tế. Sẽ còn rất nhiều điều chúng ta cần bàn luận, trao đổi nhưng những yếu tố cốt lõi của mô hình đại học ấy đã có thể nhận diện ra được. Đó phải là một đại học quản trị thông minh và tích hợp trên nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa. Đại học ấy phải là nơi tự do sáng tạo và theo đuổi triết lý giáo dục khai phóng. Nền giáo dục lấy phát triển bản thân con người làm gốc, để từ đó tạo ra những sản phẩm con người có khả năng sáng tạo và thích ứng cao. Họ được trang bị những kiến thức căn bản, song lại có khả năng thích nghi với sự thay đổi và không ngừng sáng tạo, phải nắm được những kỹ năng mới và năng lực mang tính liên ngành, tích hợp phù hợp với yêu cầu mới của thời đại.

Năm 2016, ĐHQGHN được tổ chức xếp hạng quốc tế QS xếp thứ 139 trong số các trường đại học Châu Á. Đó là vinh dự và là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực phấn đấu của ĐHQGHN. Khẩu hiệu “Đạt tới đỉnh cao dựa vào tri thức” và phương châm “đề cao sáng tạo, đổi mới” được đề ra từ nhiều năm trước đã thể hiện sự tiên phong vượt trước và kiên định của ĐHQGHN. Chính tầm nhìn và sự kiên định đó đã sớm hướng ĐHQGHN tới những đòi hỏi của đại học 4.0 một cách tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần ý thức rằng: Để đạt tới mô hình đại học 4.0 đầy đủ, đúng nghĩa, ĐHQGHN còn rất nhiều việc cần phải thực hiện trong thời gian tới, và năm 2017 sẽ là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong tiến trình phát triển này.

Chúng ta cần quyết tâm vượt qua rất nhiều thách thức, đặc biệt là vượt lên chính mình. Cần tiếp tục đổi mới tư duy về giáo dục, về quản trị đại học, về triết lý giáo dục và triết lý phát triển. Có nhiều điểm không thật mới, nhưng cần nhận thức rõ ràng hơn và có hệ thống hơn. Nội hàm định hướng chất lượng đào tạo cao và sáng tạo cần phải được làm rõ hơn nữa. Trong đó, chất lượng mà chúng ta luôn khẳng định là chất lượng gì, sáng tạo theo mô hình nào trong tính hệ thống của nó. Chúng ta chưa đạt được đầy đủ những tiêu chuẩn của các mô hình đại học mà thế giới đã trải qua, song đã phải đứng trước những đòi hỏi mới lớn hơn, phức tạp hơn mà chúng ta phải vượt qua để phát triển.

Một trong những khâu đột phá cho sự phát triển mà tập thể lãnh đạo, cán bộ và sinh viên ĐHQGHN đã quyết tâm lựa chọn và triển khai là việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Định hướng ấy cho chúng ta thấy rằng: chúng ta không chỉ xây dựng Hòa lạc cho bằng được, và Hòa Lạc không chỉ là thành phố đại học nhiều giảng đường, nhiều phòng học để thoát cái khổ của sự chật hẹp vật lý, mà quan trọng hơn, chúng ta phải xây một đại học sao cho phù hợp với đòi hỏi của tương lai. Đó là một đại học thông minh, một đại học xanh. Một thách thức kép đang đòi hỏi chúng ta phải vượt qua.

ĐHQGHN chào năm mới 2017 với tinh thần đại học mới, với tầm nhìn và lực lượng mới.

Theo VNU Media