Chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành tiếng cho giảng viên các CTĐT CLC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành tiếng cho giảng viên các CTĐT CLC

Ngày 24/11/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi tập huấn về Phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học các môn thực hành tiếng nhằm phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên cho các giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT CLC.

Tham dự có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc và các giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT CLC ở trường.

Trong buổi tập huấn, cô Nguyễn Thu Lệ Hằng đã giới thiệu về triết lý giáo dục CLC, nền giáo dục lấy chất lượng làm trọng tâm nhằm đào tạo các sinh viên ưu tú trong môi trường đào tạo hiện đại. Cô Phạm Thanh Thủy cũng chia sẻ về các môn học, bài tập lớn đá áp dụng trong quá trình giảng dạy CTĐT CLC của mình. Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Huy Hoàng đã giới thiệu về kỹ năng bổ trợ (khái niệm, phân loại) và các kỹ năng bổ trợ đã áp dụng thành công trong CTĐT CLC.

Là những giảng viên mới bắt đầu tham gia giảng dạy các CTĐT CLC theo Thông tư 23 từ năm nay, các thầy cô Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc cũng đã đưa ra những đóng góp của riêng mình. Các khó khăn, thuận lợi, đề xuất để công tác giảng dạy thực hành tiếng hiệu quả mà giúp phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên đã được các thầy cô đề cập cụ thể.

Phát biểu tổng kết, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh khẳng định các giảng viên đừng lấy mình làm chuẩn mà hãy nghĩ học sinh có thể vượt mình xa mình. Hãy chấp nhận làm nền móng, làm bờ vai để cho học sinh dựa vào đó để phát triển.

Cuối buổi tập huấn, Trưởng phòng Đào tạo Hà Lê Kim Anh đã phổ biến về các buổi tập huấn, workshop tiếp theo cho các giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT CLC.

ULIS Media