Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” và “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” và “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học”

Ngày 9/6/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giảng dạy học phần “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” và “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học”.

Tham dự tọa đàm có Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Thúy Lan, Trưởng phòng TCCB Dương Quỳnh Hoa, cán bộ Văn phòng BCĐ CTĐT CLC và các giảng viên quan tâm.

“Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp” và “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học” là hai học phần mới được triển khai đào tạo từ năm 2019 và đã đạt được nhiều thành công tại ULIS. Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, trao đổi cho các thầy cô, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của các học phần mới.

Tại tọa đàm, đại diện các nhóm giảng viên của hai học phần đã chia sẻ kinh nghiệm về quá trình triển khai, đề cương, các hoạt động cho sinh viên, cách thức kiểm tra đánh giá, bài học rút ra,…

Phần cuối chương trình là phần thảo luận, trao đổi. Nhiều góp ý đã được đưa ra để công tác đào tạo học phần này “Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp”, “Kỹ năng học tập thành công bậc đại học” cũng như các học phần mới đạt được hiệu quả cao hơn nữa.

Tọa đàm đã thu hút hơn 40 người tham gia.

ULIS Media