Sự kiện sắp diễn ra – Trang 28 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn năm 2017

Trong tháng 01/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn cho các khoa đào tạo. Cụ thể là cho Khoa NN&VH Nga (16/01), Khoa NN&VH Pháp (17/01), Khoa NN&VH Hàn