Sự kiện sắp diễn ra – Trang 28 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018

Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN: TT Tên hội thảo Thời gian tổ chức       1 Ngày hội F.I.R.E 3 06/4/2018      2 Hội thảo quốc gia 2018 “Nghiên cứu và giảng