Các khu vực tòa nhà và giảng đường cần biết dành cho sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các khu vực tòa nhà và giảng đường cần biết dành cho sinh viên ULIS

Hình ảnh các tòa nhà, giảng đường và ký túc xá để sinh viên tham khảo khi đến trường.

Có thể là hình ảnh về 4 người, ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về 2 người, ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'M OPPOTI ĐẠIHOCNGOẠING CNGOẠINGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI GIẢNG ĐƯỜNG B2 HOMIES B2:ULIS working Space B2'Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về 7 người, ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bảnCó thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và văn bản