Bản tin nội bộ Quý III/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin nội bộ Quý III/2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2019. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019.

Đọc online: http://online.fliphtml5.com/gkypw/fzkf/?1569661104301

Download: Link.