TUẦN 14, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 14, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019

THỨ HAI 30/9/2019  
8:00 – 9:30, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00 – 11:00, tại P.208, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về chương trình bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên về đảm bảo chất lượng. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Ninh Bắc, Lê Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA).
12:00 – 12:30, tại 59 Văn Miếu, Hà Nội Hiệu trưởng tham dự buổi gặp mặt ông Andrew Pealman – GĐ Chương trình xã hội của Hội đồng Anh tại Khu vực Đông Á.
15:00 – 16:30, tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với văn phòng Ban chỉ đạo CLC. Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Việt Tuấn, Lưu Mạnh Kiên.
THỨ BA, 01/10/2019  
9:00 – 11:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với  TT.CNTT-TT&HL.Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ TT.CNTT-TT&HL
14:30 – 18:00 tại phòng họp UBND huyện Ba VìHiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long ký biên bản ghi nhớ hợp tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh các trường THCS huyện Ba Vì.Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.HCTH, P.KHTC, P.CT&CTHSSV, P.HTPT; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV; ông Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHT&PT); Khoa ĐT&BDNN và khách mời.
THỨ TƯ, 02/10/2019
 
THỨ NĂM, 03/10/2019
 8:00 – 9:30, tại P.301, A1Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đồng họp ban tổ chức chuẩn bị hội thảo GRS  năm 2019. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo khoa SĐH và thành viên BTC theo quyết định số 2624 ngày 13/12/2018 của Hiệu trưởng
  
8:30 – 10:00, tại P.410, A1 PHT.Nguyễn Xuân Long họp tiếp đoàn ĐHQGHN tới kiểm ra hậu kiểm và chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Trường ĐHNN. Thành phần tham dự: Các ông bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa, Nguyễn Thu Trang (P.ĐT); Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Nguyễn Thành Công (P.TT&PC).
9:30 – 11:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông họp về công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế Khảo thí. Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: TT. Khảo thí, P.KHCN; Trưởng phòng Quản trị, GĐ TT.PTNL, Trưởng phòng HCTH, Trưởng phòng KHTC.
THỨ SÁU, 04/10/2019
8:00, tại P.203, ĐHQGHNHiệu trưởng dự giao ban ĐHQGHN Quý IV năm 2019.
14:00, tại P.202, ĐHQGHNBí thư Đảng ủy Đỗ Tuấn Minh dự họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.
THỨ BẢY, 05/10/2019 
8:00 – 11:30, tại HT. VĐLHiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự buổi tập huấn và gặp mặt đầu năm học với phụ huynh Trường THCS Ngoại ngữ.Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị: P.QT, P.CT&CTHSSV; Bí thư ĐTN; Ban Giám hiệu, giáo viên Trường THCS NN và phụ huynh học sinh.