lethuy – Trang 422 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by lethuy

[Clip] Something, some faces…

Hãy dạo một vòng khuôn viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội để tìm hiểu các gương mặt sinh viên của ULIS phong cách, trẻ trung và năng động như thế nào nhé!