Tháng Ba 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Ba 2022

Bản tin nội bộ Quý I/2022

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý I năm 2022. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng vừa

Tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 giai đoạn 2021-2022

Ngày 29/3/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động dự án Xây dựng trường Đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam (ULIS AKS Core) năm thứ 3 (giai đoạn 2021-2022).