Bản tin quý 1 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bản tin quý 1 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

ULIS Media xin gửi đến quý độc giả video bản tin quý 1 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Hãy cùng nhìn lại những tháng đầu năm 2022 của ULIS nhé.