Tháng Mười Một 2017 – Trang 9 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Hội thảo lần thứ 2 về Xây dựng Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ

Nhận nhiệm vụ của BQL Đề án NNQG2020 về Xây dựng Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội