《CHÍNH THỨC》Mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

《CHÍNH THỨC》Mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023

Trường ĐHNN-ĐHQGHN đã chính thức mở cổng đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm vào đại học chính quy của Trường năm 2023.

Hướng dẫn sừ dụng cổng đăng ký xét tuyển đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN: