Thông báo về việc khám sức khỏe đối với sinh viên khóa QH.2023.F1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc khám sức khỏe đối với sinh viên khóa QH.2023.F1

Thực hiện công tác khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho sinh viên nhập học, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên khóa QH.2023.F1 như sau:

1.Thời gian, địa điểm

2. Lệ phí khám sức khỏe: 180.000 đ/SV
Bệnh viên Đại học Quốc gia Hà Nội miễn 100% lệ phí khám sức khỏe cho sinh viên thuộc các diện sau đây:
– Con liệt sĩ; là anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
– Con thương binh, bệnh binh, con của những người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên;
– Con của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
– Con của những người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;
– Con của những người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; con người có công giúp đỡ cách mạng;
– Người có công giúp đỡ cách mạng
– Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc là con gia đình thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành của Nhà nước.
Lưu ý: sinh viên xuất trình giấy tờ chứng minh đối tượng khi đi khám sức khỏe để được miễn lệ phí khám sức khỏe.
3. Yêu cầu
– Sinh viên đi khám sức khỏe theo đúng thời gian và địa điểm đã thông báo.
– Trường hợp sinh viên không thể khám sức khỏe theo lịch trong thông báo này, sinh viên có thể khám bổ sung tại phòng khám Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc tại các cơ sở y tế được phép theo quy định của Bộ Y tế. Các trường hợp này sinh viên nộp giấy chứng nhận sức khỏe về Trường trước ngày 08 tháng 9 năm 2023 tại Phòng Chính trị và và Công tác HSSV (P.106 nhà A1).
Chi tiết xin liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên (P.106 nhà A1) Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số điện thoại: (024) 66863316.
Trân trọng thông báo.