Trường Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh 400 chỉ tiêu chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh 400 chỉ tiêu chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm 2018. Cụ thể như sau:

Bộ câu hỏi – đáp về tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) năm học 2018–2019: Link.