Thông tin TS cần chú ý 2020 – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông tin TS cần chú ý 2020

[Video] Thông tin tuyển sinh đại học ULIS 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu video Thông tin tuyển sinh đại học năm 2020 của Nhà trường: Fanpage: http://facebook.com/vnu.ulis Group: ULIS Support for K54 Chuyên trang TS: http://ulis.vnu.edu.vn/tuyensinh2020/ Đề án tuyển sinh đại học: Link Infographic