[Giới thiệu] CLB Thanh niên vận động hiến máu ĐHNN-ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội