[Giới thiệu] CLB bóng đá Đại học Ngoại ngữ – S.H.U – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội