[Giới thiệu] CLB Sức trẻ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội