Cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2016-2017

CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

Báo cáo công khai thông tin năm học 2016-2017 (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)