(Clip 1) Đánh giá của nhà tuyển dụng về thị trường lao động và sinh viên mới ra trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 1) Đánh giá của nhà tuyển dụng về thị trường lao động và sinh viên mới ra trường

Video được cắt từ clip livestream về Đề án đổi mới thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ ngày 5/4/2019