Thông báo – Trang 20 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị Tiến sĩ khóa 4

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 4 Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 04 của Trường như sau: Thời gian đào tạo: 4 tháng (từ tháng 30/11/2017 đến 30/03/2018) Khai giảng: 30/11/2017