Thông tin về Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin về Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
Hưởng ứng với cuộc thi này, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến cán bộ giảng viên, viên chức và sinh viên thông tin về cuộc thi như sau:
I. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi
1. Đối tượng dự thi:
Chia thành 3 bảng
 • Bảng A dành cho học sinh phổ thông
 • Bảng B dành cho sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài
 • Bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh viên (không thuộc đối tượng dự thi ở bảng A, bảng B và có độ tuổi dưới 35).
2. Nội dung:
 • Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
 • Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 • Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 36 năm đổi mới (1986-2022), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
3. Cách thức đăng ký và hình thức thi:
3.1. Cách thức đăng ký
 • Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi tại http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2022. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
 • Hoặc Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và dự thi.
 • Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vnhttp://www.moet.gov.vnhttp://www.doanthanhnien.vnhttp://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.
3.2. Hình thức thi
Thi trực tuyến toàn bộ các vòng của cuộc thi (từ vòng loại đến vòng chung kết) tại http://hocvalamtheobac.vn
II. Thời gian tổ chức Cuộc thi
Từ 10h00 ngày 11/9/2022 đến 09h30 ngày 03/12/2022