Tra cứu kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tra cứu kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

TRA CỨU KẾT QUẢ

Lưu ý:
– Thí sinh xem quyết định điểm chuẩn tại đây >>>
– Thí sinh xem thông báo nhập học tại đây >>>
– Thí sinh xem thông báo kiểm tra năng lực đầu vào ngoại ngữ chuyên đối với sinh viên chính quy khóa QH.2022.F.1 tại đây >>>
– Thí sinh xem thông báo thi sát hạch trình độ tiếng Anh là ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chính quy khóa QH.2022.F.1 tại đây >>>
– Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển theo CMND/CCCD tại đây (trường hợp thí sinh có vướng mắc về kết quả xét tuyển, đề nghị điền thông tin tại https://forms.gle/BTkhhAfG2PTqWdxd9 trước ngày 19/9/2022)
– Nhà trường không gửi giấy báo trúng tuyển, thí sinh sẽ nhận bản gốc và bản công chứng khi làm thủ tục nhập học tại trường vào ngày 20/9/2022.
– Thí sinh sử dụng thông tin tài khoản học tập Microsoft Office 365 để kích hoạt tài khoản tại trang https://office.com
Thí sinh tra cứu bằng số CMND hoặc số CCCD đã đăng ký.