Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Phương Thanh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2019 đợt 1

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Lịch Họp Hội đồng đánh giá cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Phương Thanh chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn

Thông báo Lịch họp Hội đồng Seminar đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Nguyện khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội đồng Seminar đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh Nguyện khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể: Đề tài: Military terminology used

Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ ở đơn vị chuyên môn của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Trang khóa QH2018 đợt 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể: Đề tài: The conceptual metaphor of