Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

THÔNG BÁO Về 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Thông báo tổ chức chương trình “Hội làng U 2023”

THÔNG BÁO Về việc tổ chức chương trình “Hội làng U 2023” 1.   Mục đích, ý nghĩa Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023); Tạo cơ hội để học sinh, sinh viên; cán bộ, viên