HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – Trang 5 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2018 chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và Tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối

LIST OF FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Application checklist [download] Application form for International Students [download] Application form for Exchange Students [download] Certificate of Health [download] Notice of Prolonged Absence [download] Course Registration Form [download]

03 Hướng dẫn về công tác HTPT

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ LHS [LINK] Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý và hỗ trợ CGNN [LINK] Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế [LINK]

Guidebook for International Students!!!

First time in Vietnam? Don’t know your way around the campus or how to navigate the confusing academic procedures in a foreign environment? Then this guidebook shall help you from the steps of enrolling into courses to what meal choices available around on and around campus. Consider this book to be your constant companion when you study in ULIS-VNU