HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – Trang 21 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Tiếp đại diện Trường Đại học Bang California, Hoa Kỳ

Ngày 11/12/2017, TS. Đỗ Minh Hoàng – Trưởng phòng HTPT đã có buổi tiếp ông Thomas Tyner – Giám đốc Chương trình Tiếng Anh của Trường Đại học Bang California khu East Bay (California State University, East Bay), Hoa Kỳ. CSU East Bay nằm ở