HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – Trang 18 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Tiếp đại diện Trường ĐH Vrije Universiteit Amsterdam, Hà Lan

Ngày 2/5/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với hai đại diện của Trường Đại học Vrije Universiteit Amsterdam (Hà Lan) là ông Thomas van Bentum và ông Benjamin Hoogeveen. Trường Đại học Vrije