(Video) Tổng kết các hoạt động Đề án Ba Vì năm 2021 – 2022 đợt 1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội