[Video] Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Video] Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

NDO – Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, mở ra trang sử mới của dân tộc Việt Nam.