20212022.tuan52 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: 20212022.tuan52

[Tuyển dụng 2022] Thông báo cần tuyển Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội và hoạt động trải nghiệm tại Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ

THÔNG BÁO Về việc tuyển chuyên viên hợp đồng TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN: Số lượng và vị trí công tác 01 người, Chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội và hoạt động trải nghiệm