TUẦN 48, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 48, NĂM HỌC 2020-2021

THỨ HAI, 24/5/2021 

 

8:00 – 9:00, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu họp giao ban. 

9:00 – 10:00, tại P.208, A1 

Ban Giám hiệu dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa. 

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng họp về việc viết báo cáo Tiêu chuẩn 21 và 24 Báo cáo tự đánh giá. 

Thành phần tham dựcác ông/ Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Nguyễn Thị Hồng Nhung (K.SPTA), Nguyễn Ninh Bắc,  Thị Huyền Trang (TT.ĐBCL), Phạm Văn Kim (P.QT) và nhóm thư ký Tiêu chuẩn 21 và 24. 

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh tham dự họp Chi bộ Phòng Đào tạo. 

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo. 

14:00 – 15:30, tại Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến (P.QT), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL) và khách mời. 

14:00 – 16:00, tại P.301, A1 

PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với nhóm xây dựng báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thuý Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CT HSSV), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH). 

THỨ BA, 25/5/2021 

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN 

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN. 

10:00 – 11:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp về công tác xây dựng Đề án mở Chương trình đào tạo Thạc sĩ dành cho sinh viên chất lượng cao. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Huỳnh Anh Tuấn, Tạ Bích Đào (K.SĐH), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC). 

14:00 – 15:30, tại P.301, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với nhóm xây dựng báo cáo tự đánh giá trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Khoa Anh Việt (TT. CNTT-TT&HL). 

14:00 – 17:00, Zoom Meeting 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Tọa đàm “Định hướng phát triển Quốc tế học tại trường ĐHNN, ĐHQGHN”. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn, Hoàng Thị Kim Ngân (P.ĐT), Nguyễn Hòa (HĐ KH&ĐT), Nguyễn Thị Minh Tâm, Phùng Hà Thanh, Nguyễn Thanh Hà (K.NN&VH CNNTA) và cán bộ, giảng viên đã đăng ký tham gia. 

THỨ TƯ, 26/5/2021 

 

8:30 – 11:15, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị trực tuyến Giao ban chuyển đổi số ĐHQGHN lần thứ nhất. 

Thành phần tham dự: ông Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL). 

14:00 – 15:30, Zoom Meeting 

Ban GiámhiệuhọpĐảngủytrường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thànhphầnthamdự: cácđồngchíĐảngủyviêntrường ĐHNN, ĐHQGHN. 

THỨ NĂM, 27/5/2021 

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng họp về việc xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. 

Thành phần tham dựcác ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT), Nguyễn Thị Thắng, Đào Thị Diệu Linh (BM.TLGD), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Lan Anh (K.SPTA). 

8:30 – 10:30, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm Giáo dục ngoại ngữ triển khai các hoạt động năm 2021.  

Thành phần tham dự: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thu Lệ Hằng (K.SPTA), Nguyễn Thị Thắng, Đào Thị Diệu Linh (Bộ môn TLGDH),Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy toàn trường và giảng viên được mời. 

10:00 – 11:30, Zoom Meeting 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, ĐHQGHN.  

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT), Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thanh Vân (TT.PTNL) và khách mời.  

14:00 – 15:30, tại P.410, A1 

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp nhóm xây dựng và triển khai nhiệm vụ Đề án 844. 

Thành phần tham dự các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Dương Anh Chiến, Nguyễn Thị Thu Dung (P.KHCN), Lưu Mạnh Kiên (P.HTPT) và nhóm giảng viên. 

19:30 – 21:00, Zoom Meeting 

PHT. Hà Lê Kim Anh dự Chương trình gặp gỡ sinh viên tháng 5/2021. 

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách P.ĐT, P.CT&CT HSSV, đại diện ĐTN, HSV và các Khoa ĐT chính quy. 

THỨ SÁU, 28/5/2021 

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1 

Ban Giám hiệu họp Ban tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 của trường ĐHNN, ĐHQGHN. 

Thành phần tham dự: theo Quyết định của Hiệu trưởng. 

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 

PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác triển khai Quy hoạch chi tiết 1/500 trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hoà Lạc. 

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT) và khách mời. 

14:00, tại HT Sunwah 

Hiệu trưởng dự phiên họp lần thứ 6 nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng ĐHQGHN. 

THỨ BẢY, 29/5/2021 

 

 

 

CHỦ NHẬT, 30/5/2021 

 

8:30 –11:30, Zoom Meeting 

Ban Giám hiệu dự Tọa đàm “Kết nối với người học, thấu hiểu, yêu thương và truyền cảm hứng”. 

Thành phần tham dự: các báo cáo viên, cán bộ – giảng viên đã đăng ký tham gia và khách mời 

                             

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC 

  1. Ngày 24/5/2021: 

– 14:00 – 15:30, tại P.509, A1: Tập huấn nghiệp vụ coi thi cho Hội đồng thi và CBCT kỳ thi thử CNN đợt 2 năm 2021. 

– 20:00 – 22:00, Zoom MeetingTập huấn cách thức làm bài cho thí sinh tham dự kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ đợt 2/2021. 

    2. Ngày 26/5/2021, tại P.410, P.406, P.509 (nhà A1): Tổ chức trực tuyến Kỳ thi thử vào lớp 10 trường THPT CNN đợt 2/2021.