TUẦN 48, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 48, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

THỨ HAI, 25/5/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp “Nhóm xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản trị đại học và lĩnh vực quản trị đại học và lĩnh vực đào tạo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025”

Thành phần tham dự: Nhóm xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 702/QĐ-ĐHNN ngày 15/5/2020 của hiệu trưởng.

9:00 – 10:00, tại P.203 ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp về công tác kế hoạch tài chính.

Thành phần tham dự: bà Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC).

20:30 – 21:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ), Dương Quỳnh Hoa (P.CTCB).

THỨ BA, 26/5/2020

 

7:00, tại TT.Văn hóa-Thể thaophường Dịch Vọng Hậu

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Dịch Vọng Hậu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).

8:00 – 12:00, tại HTVũ Đình Liên

Hiệu trưởng tham gia buổi tập huấn chuyên đề kiến thức lãnh đạo, quản lý “Những kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý cấp Khoa, Phòng, Ban trong đơn vị sự nghiệp”

Thành phần tham dự: Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc Khoa; Chuyên viên các Phòng HCTH; Phòng TCCB; Phòng KHCN; Phòng TT&PC, TT.ĐBCL và các cán bộ quan tâm.

10:30 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tiếp Tham tán Văn hóa ĐSQ Pháp.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đinh Hồng Vân (K.NN&VH Pháp), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Phạm Đình Lượng (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL).

(Khoa NN&VH Pháp chuẩn bị phiên dịch).

15:00 – 16:00, tại Trường ĐH PCCC

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ khai giảng khóa đào tạo đại học VB2 ngành Tiếng Anh cho 62 cán bộ giảng viên Trường Đại học Phòng cháy – Chữa cháy.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công (P.TTPC), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Thị Ngoan (K.ĐT&BDNN) và khách mời.

20:00 – 21:30, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng họp triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho các khoa/bộ môn đào tạo để chuẩn bị năm học 2020-2021.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB) và các giảng viên đã tham gia chương trình VIBE của ĐHQGHN.

THỨ TƯ, 27/5/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng dự họp chi bộ phòng HCTH-HTPT.

Thành phần tham dự: Toàn thể các Đảng viên chi bộ phòng HTCH-HTPT.

8:00 -9:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp hội đồng đấu giá quyền khai thác các bãi trông giữ xe năm 2020-2021.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Văn Đoàn (CT.CĐ Trường); Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Phạm Văn Kim (P.QT);  Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL),

9:00 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp ban soạn thảo Quy chế đấu giá khai thác các bãi trông giữ xe năm 2020-2021.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB); Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Phạm Văn Kim (P.QT); Nguyễn Thành Công (P.TT&PC); Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Vân (TT.PTNL).

10:30 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long tiếp Giám đốc Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp; các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).

13:30 – 17:30, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy tham dự các phiên họp duyệt đại hội Đảng các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc ĐHQGHN.

20:00 – 21:30, tại Teams Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ NĂM, 28/5/2020

 

8:00 – 15:00, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy tham dự các phiên họp duyệt đại hội Đảng các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc ĐHQGHN.

8:00 – 11:00, tại HTVũ Đình Liên

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự buổi tập huấn chuyên đề kiến thức lãnh đạo, quản lý “Những kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý cấp Khoa, Phòng, Ban trong đơn vị sự nghiệp”

Thành phần tham dự: Trưởng và Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc Khoa; Chuyên viên các Phòng HCTH; Phòng TCCB; Phòng KHCN; Phòng TT&PC và các cán bộ quan tâm.

10:30 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp Ban truyền thông tuyển sinh trung học phổ thông Chuyên ngoại ngữ 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông theo Quyết định số 720/QĐ-ĐHNN ngày 22/5/2020 của Hiệu trưởng.

15:30 – 17:00, tại Trường ĐH Nội vụ

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN và Đại học Nội vụ và Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân VB2 ngành tiếng Anh cho 28 CB giảng viên Đại học Nội vụ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TV HTPT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Lê Văn Tuyển (P.KHTC), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Ngoan, Nguyễn Hồng Quang (K.ĐT&BDNN) & khách mời.

THỨ SÁU, 29/5/2020

 

8:00 – 17:00, tại Đại Lải, Hà Nội (6:30 xe xuất phát tại sân nhà A1)

Ban Giám hiệu dự Hội nghị xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên khóa XIX và khách mời.

 

                                         THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

Thứ Năm, ngày 28/5/2020, tại tầng 2 Sunwah: khai giảng khóa 2 “Tập huấn nhà giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Ngô Việt Tuấn (P.ĐT) và học viên khóa học.