TUẦN 46, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 46, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019

THỨ HAI, 24/6/2019

 

6:15, tại sân nhà Đa năng

PHT. Nguyễn Xuân Long dự lễ ra quân các đoàn cán bộ tổ chức thi THPTQG 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT) và các cán bộ thuộc 08 đoàn CBCT THPTQG 2019.

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp triển khai các hoạt động thực hiện kết luận Hội nghị đào tạo CLC theo Thông tư 23/2014 tại Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT); Vũ Văn Hải, Trần Thị Thúy Ngân (P.CT&CTHSSV); Lê Thị Khánh Trang, Lê Văn Tuyển (P.KHTC); Nguyễn Ngọc Anh (ĐTN).

8:30 – 9:00, tại HT tầng 1, Sunwah

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự “Lễ khai giảng khóa học tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú công ty Samsung”.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo P.HTPT; Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc.

THỨ BA, 25/6/2019

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng họp với Trưởng phòng TCCB và Trưởng phòng KHTC về định biên nhân sự Trường THCS Ngoại ngữ.

8:00, tại 58 Dương Quảng Hàm

PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị giao ban quý II Ban chỉ huy quân sự Quận Cầu Giấy.

Thành phần tham dự: ông Ngô Tuấn Anh (P.QT).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn chấm trắc nghiệm kỳ thi THPTQG năm 2019.

Thành phần tham dự: Theo Công văn số 710/ĐHNN-ĐT ngày 17/6/2019 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 26/6/2019

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu họp Thường vụ Đảng ủy

Thành phần tham dự: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy  Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

     

 

8:30 –  10:30, tại P.301, A1

Ban giám hiệu họp Đảng ủy.

Thành phần tham dự: Các đồng chí Đảng ủy viên Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học 2019 về việc xét tuyển thẳng.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Việt Hòa (P.ĐT), Vũ Văn Hải (P.CT&&CTHSSV).

(Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung báo cáo)

THỨ NĂM, 27/6/2019

 

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với nhóm tác giả xây dựng chương trình và tài liệu bồi dưỡng đội ngũ CCVC bậc A1, A2, B1.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN; Nhóm tác giả và khách mời.

THỨ SÁU, 28/6/2019

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng làm việc với nhóm chuyên gia rà soát các chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh bậc đại học và cao đẳng.

Thành phần tham dự:  Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN; Nhóm chuyên gia và khách mời.

10:00 – 10:30, tại P.509, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long tham dự “Lễ bế giảng khóa học tiếng Việt dành cho sinh viên thành phố Gumi – Hàn Quốc”.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo P.HTPT; Ban chủ nhiệm Khoa NN&VH Hàn Quốc.

10:30 – 12:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Công ty TNG về cải tạo, sửa chữa Khoa Pháp.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.Quản trị) và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Phòng TCCB và lãnh đạo Phòng Đào tạo về việc quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy theo các chương trình đào tạo.

 

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 24 – 27/6/2019: các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi THPTQG 2019 làm việc tại các điểm thi.