TUẦN 40, NĂM HỌC 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 40, NĂM HỌC 2020-2021

Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021

THỨ HAI, 29/03/2021

 

14:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

Hiệu trưởng làm việc với Ban Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng.

Thành phần tham dự: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

THỨ BA, 30/03/2021

 

8:00, tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh (cả ngày)

Hiệu trưởng tham dự Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN).

9:00 – 9:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Khoa SĐH, Ban chủ nhiệm khoa NN&VH Pháp và khách mời.

9:45 – 11:00, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Lâm Quang Đông dự buổi gặp mặt Đại sứ Pháp tại Việt Nam với giảng viên, sinh viên khoa NN&VH Pháp.

Thành phần tham dự: lãnh đạo các đơn vị: Phòng HTPT, Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV, Khoa SĐH, Ban chủ nhiệm khoa NN&VH Pháp và khách mời.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban truyền thông, Ban kỹ thuật Hội thảo Quốc gia UNC2021.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 2180/QĐ-ĐHNN ngày 25/11/2020 của Hiệu trưởng.

THỨ TƯ, 31/03/2021

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với nhóm chuyên gia chuyển đổi số của Trường.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn, Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Phú Chiến (Trường THCS NN), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thu Trang (P.ĐT).

10:00 – 11:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN.

Thành phần tham dự: Ban chủ nhiệm Khoa ĐT&BDN, các ông/bà: Vũ Huy Tâm, Đỗ Tuấn Long, Đặng Ngọc Sinh (K.ĐT&BDNN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Thúy Lan (P.ĐT).

14:00 – 16:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS NN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Nguyễn Tuấn Anh (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Ngô Bích Đào (Trường THCS NN) và khách mời.

THỨ NĂM, 01/04/2021

 

8:30 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông, PHT. Nguyễn Xuân Long  dự buổi giới thiệu thiết bị phiên dịch cabin.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Phạm Văn Kim, Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Đức Trọng (P.QT), Nguyễn Ninh Bắc (TT.BĐBCL), Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL),  Đinh Hồng Văn, Đỗ Lan Anh (K.NN&VH Pháp), Nguyễn Thị Minh, Phạm Đức Trung (Khoa NN&VH Trung Quốc), Trịnh Phan Anh, Lưu Thị Nam Hà (Khoa NN&VH Nga), Nguyễn Thị Vân Chi, Thut Phoumphithut (BM.NN&VH CNĐNA), Lê Hoài Ân, Lê Thị Bích Thủy, Lưu Trọng Nam (K.NN&VH Đức), Trần Thị Minh Phương (K.NN&VH Nhật), Trần Thị Hường, Nguyễn Thùy Dương (K.NN&VH Hàn Quốc) và khách mời.

8:30 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác chuẩn bị tập huấn kỹ năng tham vấn cho sinh viên.

Thành phần tham dự: Trung tâm Tư vấn phát triển cá nhân, bà Nguyễn Thuý Lan (P.ĐT), Văn phòng chất lượng cao.

10:00 – 11:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh họp với VP Đề án FIRE rà soát công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm học 2020-2021.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc về hệ thống Wifi của Nhà trường.

Thành phần tham dự: các ông: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Thái Bình (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Đức Trọng (P.QT).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021.

Thành phần tham dự: cán bộ tham dự theo quyết định số 363/QĐ-ĐHNN ngày 03/2/2021 của Hiệu trưởng.

THỨ SÁU, 02/04/2021

 

8:00 – 10:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị, TT.PTNL, P.KHTC.

(TT.PTNL chuẩn bị nội dung).

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với P.QT về công tác quy hoạch 1/500 của trường ĐHNN, ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng, Chu Mạnh Hùng, Trần Văn Minh (P.QT).

THỨ BẢY, 03/04/2021

 

 

 

CHỦ NHẬT, 04/04/2021

 

8:30 – 10:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự chương trình “Ngày hội đại sứ tập sự ULIS 2021”.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông TSĐH năm 2021; đại diện giảng viên các khoa và bộ môn đào tạo; 30 đại sứ ULIS và các đại sứ tập sự ULIS.

15:00, tại TT.GDQP&AN, Hòa Lạc

Ban Giám hiệu dự chương trình gặp mặt và tập huấn Chuyên đề 2 cho Đại sứ ULIS.

Thành phần tham dự: Thường trực Ban Truyền thông TSĐH.

                                          THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Từ ngày 02/4/2021 đến ngày 04/04/2021, tại Đại học Hạ Long: PHT. Hà Lê Kim Anh tham gia chương trình tập huấn lan tỏa đổi mới sáng tạo (theo chương trình của ĐHQGHN).