Kết quả thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ Đợt 1 ngày 19/3/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ Đợt 1 ngày 19/3/2023

Lưu ý:
19h50 Chủ Nhật ngày 26/3/2023, Nhà trường tổ chức buổi chữa đề thi và hướng dẫn ôn tập kỳ thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 1 năm 2023 theo Zoom ID được thông báo kèm điểm thi.