TUẦN 36, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/03/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 36, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/03/2020

THỨ HAI, 02/03/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

Ban Giám hiệu họp giao ban

9:00 – 9:30, tại P.410, A1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự lễ khai giảng khóa bồi dưỡng Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam dành cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội CHDCND Lào.

Thành phần tham dự:  Lãnh đạo các đơn vị: P.HTPT, P.KHTC, BM.NN&VH Việt Nam, BM.NN&VH Đông Nam Á, K.ĐT&BDNN; Giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam và khách mời.

10:00 – 11:30, tại P.201, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN).

13:00 – 14:30, tại HT  Sỹ Quan Lục quân 1

PHT. Lâm Quang Đông tham dự lễ khai giảng khóa đào tạo VB2 ngành tiếng Anh dành cho 40 CBGV Trường Sỹ quan Lục quân 1.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Thành Công (P.TT&PC); Lê Văn Tuyển (P.KHTC); BCN và chuyên viên khoa ĐT&BDNN.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Thường vụ ĐU; Các ông/bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV); Nguyễn Thị Hải Yến (VPĐU); Nguyễn Đoàn Phượng, Hoàng Thị Ánh Ngọc, Nguyễn Thanh Trà, Cao Văn Đông (P.HCTH); Dương Mai Nga, Phạm Minh Trang (P.TCCB).

THỨ BA, 03/03/2020

 

8:00 – 10:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác truyền thông tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy (theo Quyết định số 2820/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2019 của hiệu trưởng) và khách mời.

THỨ TƯ, 04/03/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp về công tác tuyển sinh lớp 10 Trường THPT CNN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Thành Văn, Nguyễn Phú Chiến, Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Phạm Văn Kim (P.QT).

THỨ NĂM, 05/03/2020

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội.

10:30, tại P.203, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 06/03/2020

 

 

 

THỨ BẢY, 07/03/2020

 

8:30 – 9:30, tại sân A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Lễ ra quân Đại sứ ULIS 2020.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức chương trình Đại sứ ULIS 2020, sinh viên tham gia Chương trình và khách mời.