TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 26.3.2018 ĐẾN NGÀY 01.4.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 33 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 26.3.2018 ĐẾN NGÀY 01.4.2018

THỨ HAI, 26.3.2018

 • 8h00-9h00 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 9h00-10h00 tại phòng 208, A1: Họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐHNN-ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035 (cơ cấu tổ chức và khung chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ của Nhà trường).

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

 • 10h00-11h30 tại phòng 509, A1: Gặp mặt cán bộ Đoàn – Hội Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công Đoàn trường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn hợp tác và phát triển, lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Chính trị và CT HSSV, Kế hoạch Tài chính, Quản trị, Hành chính Tổng hợp; Giám đốc Trung tâm CNTT-TT và HL, Trưởng Bộ môn Tâm lý Giáo dục, các chuyên viên phụ trách công tác HSSV thuộc Phòng CT và CT HSSV, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường, BCH Hội Sinh viên Trường (Đoàn TN chuẩn bị tài liệu).

 • 14h00 15h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT- TT&HL.
 • 15h00 16h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 18h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Chương trình kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chung kết cuộc thi Lớp tôi là số 1 và trao học bổng “Ước mơ xanh”.

Thành phần: Đại diện Đảng ủy- Ban Giám hiệu, Đoàn TN- Hội Sinh viên Trường, khách mời và sinh viên.

THỨ BA, 27.3.2018

 • 8h00 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp về Đề tài KHCN cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Bắc.

Thành phần: Chủ nhiệm đề tài, Phó Chủ nhiệm đề tài, Thư ký khoa học TS. Nguyễn Thị Minh Tâm, các thư ký hành chính: Nguyễn Việt Hùng (TT.ĐBCL), Trần Hoàng Anh (P.KHCN), Đào Thu Hằng (K. NN&VH CNNTA).

 • 14h00 -17h00 tại Bộ GD&ĐT: PHT Ngô Minh Thủy họp thẩm định chương trình tiếng Nhật.
 • 14h00 15h30 tại phòng 509, A1: Đón tiếp đoàn cán bộ quản lý thuộc Bộ Giáo dục Ả rập Xê Út đến thăm và trao đổi kinh nghiệm đào tạo.

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Phòng HTPT; lãnh đạo và toàn thể giáo viên Bộ môn NN&VH Ả rập.

THỨ , 28.3.2018

 • 8h30 10h00 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy Trường ĐHNN và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Đặng Đức Cường (Chi bộ Khoa Tiếng Anh).

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên và đồng chí Đặng Đức Cường (Chi bộ Khoa Tiếng Anh).

 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp bàn về việc phát triển các ngoại ngữ mới ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng hợp tác Phát triển, Phòng CT và CT HSSV, Kế hoạch Tài chính. (Phòng HTPT chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM, 29.3.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 9h00 12h00 tại HT tầng 1, Sunwah: Tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hợp tác ở Đông Á và phát triển nguồn nhân lực”.

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), ông Bùi Đình Thắng (PTP. HTPT), ông Vũ Tiến Thịnh (Trưởng phòng HCTH), Phạm Minh Tiến (Trưởng khoa NN&VH Trung Quốc), Trần Thị Hường (Trưởng khoa NN&VH Hàn Quốc), Đào Thị Nga My (Trưởng khoa NN&VH Nhật Bản), cán bộ Phòng HTPT và khách mời.

 • 15h00-17h00 tại phòng 301, A1: Họp về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế One Asia Convention Hanoi 2018.

Thành phần: Thành viên Ban tổ chức Hội thảo theo Quyết định 529/QĐ-ĐHNN ngày 28/2/2018 của Hiệu trưởng (Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, các ông bà: Lâm Quang Đông, Đỗ Minh Hoàng, Vũ Tiến Thịnh, Vũ Văn Hải, Đào Thị Nga My, Trần Thị Hường, Trần Hữu Trí) và các ông, bà: Bùi Đình Thắng (P.HTPT), Trần Hoàng Anh (P. KHCN).

THỨ SÁU, 30.3.2018

 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp chuẩn bị Ngày hội việc làm 2018.

Thành phần: Ban tổ chức Ngày hội việc làm 2018 theo Quyết định số 2699/QĐ-ĐHNN ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng và chuyên viên phụ trách của Phòng CT&CTHSSV.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Phòng CTHSSV thực hiện công văn số 839/ĐHQGHN-CTHSSV về việc cử SV tham dự Diễn đàn giáo dục AUN lần thứ 18 và ASEAN+3 lần thứ 7 và Cuộc thi Hùng biện SV 2018, hạn xét chọn và nộp danh sách sinh viên trước ngày 28/3/2018.
 2. Trung tâm ĐBCL thực hiện CV số 937/ĐHQGHN-ĐBCL ngày 21/3/2018 v/v góp ý kiến điều chỉnh các công cụ đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của các bên liên quan, hạn trước ngày 30/3/2018.
 3. Phòng KHCN thực hiện công văn số 840/ĐHQGHN-KHCN ngày 14/3/2018 về việc khảo sát nội dung xây dựng chế độ, chính sách, hạn nộp báo cáo trước ngày 26/3/2018; Thực hiện  CV số 826/ĐHQGHN-KHCN ngày 13/3/2018 về việc cung cấp thông tin về sáng chế và  giải pháp hữu ích, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/3/2018.
 4. Phòng TCCB thực hiện CV số 667/ĐHQGHN-TCCB ngày 28/02/2018 về việc hoàn thiện tổ chức, nhân lực công tác truyền thông của đơn vị, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/3/2018; Phối hợp với Phòng Quản trị thực hiện CV số 229/KH-BCH ngày 14/3/2018 về Hướng dẫn công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác động viện của quận Cầu Giấy, hạn nộp báo cáo trước ngày 31/3/2018.
 5. Ngày 26/3/2018 tại Phòng KHTC và Phòng Quản trị: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.