TUẦN 32 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 19.3.2018 ĐẾN NGÀY 25.3.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 32 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 19.3.2018 ĐẾN NGÀY 25.3.2018

THỨ HAI, 19.3.2018

 • 8h00 – 11h00 tại phòng 410, A1: Ký các Hợp đồng khoán việc thực hiện Đề tài KHCN trọng điểm cấp Nhà nước thuộc chương trình Tây Bắc.

Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Chủ nhiệm Đề tài, Thư ký Khoa học Đề tài (Nguyễn Thị Minh Tâm), Thư ký hành chính (Trần Hoàng Anh, Đào Thu Hằng, Nguyễn Việt Hùng), bà Lê Thị Khánh Trang và bà Đào Phương Hòa (P.KHTC) và các cán bộ được mời.

 • 9h00 -10h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.
 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Họp về việc đổi mới công tác thực hành, thực tập cho sinh viên Trường ĐHNN- ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thực tập của phòng Đào tạo và Phòng CT&CTHSSV.

 • 14h00 -15h00 tại phòng 207, A1: PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Thường vụ Công đoàn Trường.
 • 15h30 -17h00 tại phòng 301, A1: Họp rà soát việc giao nộp sản phẩm Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 theo kinh phí bổ sung năm 2016.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Khoa ĐT&BDNN, Trưởng phòng KHTC.

THỨ BA, 20.3.2018

 • 8h00 tại phòng 101, A3: Họp Hội đồng cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ái Hoa, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

Thành phần: Toàn thể thành viên Hội đồng theo Quyết định số 479/QĐ-ĐHNN ngày 12/02/2018 của Hiệu trưởng và khách mời.

 • 9h00 -10h30 tại phòng 207, A1: Đón tiếp Phó Hội trưởng thường trực Hiệp hội Giao lưu Giáo dục quốc tế tỉnh Quảng Đông và Tổng Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Giáo dục Toàn cầu GES sang thăm và trao đổi khả năng hợp tác về việc tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập các khóa học ngắn hạn tại Trường.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, bà Mai Vân Hoa (PTP.HTPT), Hoa Ngọc Sơn (Trưởng Khoa ĐT&BDNN), ông Phạm Minh Tiến (Trưởng Khoa NN&VH Trung Quốc).

 • 9h00 -10h30 tại phòng 201, A1: Làm việc với Đại sứ quán New Zealand.

Thành phần: Hiệu trưởng, các ông/bà: Đỗ Minh Hoàng (Phòng HTPT), Lâm Quang Đông (Phòng KHCN), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Nguyễn Chí Đức (Khoa SPTA).

 • 14h00 -15h30 tại phòng 410, A1: Họp Ban chỉ đạo và Ban thư ký chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép).

Thành phần: Hiệu trưởng, các thành viên trong Ban chỉ đạo và Ban thư ký quản lý hệ chính quy CTĐT thứ 2 (Bằng kép) các khóa ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc theo Quyết định số 290 và 291/QĐ-ĐHNN ngày 16/1/2018 của Hiệu trưởng.

 • 15h30 -17h00 tại phòng 410, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo các Khoa: NN&VH Nhật Bản, NN&VH Hàn Quốc và NN&VH Trung Quốc về các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng Đào tạo, Giám đốc Trung tâm ĐBCL, lãnh đạo  03 Khoa: NN&VH Nhật Bản, NN&VH Hàn Quốc và NN&VH Trung Quốc, Trưởng Khoa Tiếng Anh.

 • 17h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Triển khai chương trình Đại sứ ULIS 2018 tại các trường THPT và tập huấn cho các Đại sứ.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng phòng Đào tạo), ông Vũ Văn Hải (Trưởng phòng CT&CTHSSV), ông Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư Đoàn trường), bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (PBT Đoàn TN Trường), 97 Đại sứ.

THỨ , 21.3.2018

 • 7h30 -9h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổ chức lấy máu, nước tiểu xét nghiệm cho CBVC Nhà trường.

Thành phần: Ban Giám hiệu; các khoa: NN&VH các nước nói Tiếng Anh, NN&VH Đức, NN&VH Nhật Bản, NN & VH Hàn Quốc, Sau Đại học; các bộ môn TLGD, NN&VH Việt Nam, NN & VH Ả Rập; các phòng chức năng, các trung tâm, VP Đảng ủy và các Đoàn thể.

 • 8h00 -11h30 tại phòng 509, A1: Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn và phát triển đội ngũ quản lý cấp bộ môn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng: Đào tạo, KHTC, HTPT, TCCB, CT&CTHSSV, KHCN; Trưởng và Phó các Khoa đào tạo, Trưởng các Bộ môn trực thuộc Trường và Trưởng các Bộ môn trực thuộc Khoa, khách mời.

 • 8h00 -11h30 tại HT tầng 1, Sunwah: Tọa đàm “Phương pháp nghiên cứu định lượng”.

Thành phần: Phòng KHCN, Khoa SĐH, cán bộ giảng dạy & nghiên cứu, học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm (Diễn giả: PGS. Lê Hùng Tiến, ThS. Nguyễn Ninh Bắc).

 • 14h00 -16h00 tại phòng 410, A1: Tập huấn triển khai phần mềm quản lý khoa học công nghệ.

Thành phần: Phòng KHCN, ông Trịnh Hải Tuấn (TT. CNTT-TT&HL), Trưởng/Phó các đơn vị phụ trách NCKH và trợ lý NCKH.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 301, A1: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn NN&VH Việt Nam.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng TCCB, toàn thể CBVC và người lao động của Bộ môn NN&VH Việt Nam.

THỨ NĂM, 22.3.2018

 • 7h30 -9h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổ chức lấy máu, nước tiểu xét nghiệm cho CBVC Nhà trường.

Thành phần: Các Khoa: NN&VH Nga, NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, ĐT & BD Ngoại ngữ; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 9h00 tại Nhà Sunwah: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN.
 • 9h00 -10h30 tại phòng 201, A1: Đón tiếp Trường Đại học Victoria Wellington – Niu Di Lân.

Thành phần: Hiệu trưởng, ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng phòng HTPT), bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng phòng ĐT), ông Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng khoa Sau Đại học).

 • 10h30 -11h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai Đề án xây dựng “Website môn học”.

Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT- TT&HL.

 • 14h00 -15h30 tại phòng 406, A1: Nghiệm thu Đề cương kỹ năng bổ trợ.

Thành phần: Thành viên theo Quyết định số 2623/QĐ-ĐHNN ngày 20/12/2017 của Hiệu trưởng.

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN: Họp về kế hoạch tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh xét tuyển vào ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, bà Hà Lê Kim Anh (Trưởng phòng ĐT), ông Nguyễn Việt Hùng (Phó Trưởng phòng ĐT).

 • 15h30-17h00 tại phòng 301, A1: Họp về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế One Asia Convention Hanoi 2018.

Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng phòng KHCN, Trần Hoàng Anh (P.KHCN), ông Bùi Đình Thắng (Phó Trưởng P.HTPT), ông Trần Hữu Trí (Khoa NN&VH Hàn Quốc), bà Lê Thị Khánh Trang (Trưởng P.KHTC).

THỨ SÁU, 23.3.2018

 • 7h30 -9h30 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Tổ chức lấy máu, nước tiểu xét nghiệm cho CBVC Nhà trường.

Thành phần: Khoa Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh.

 • 8h00 tại Phát triển ĐHQGHN: Hội nghị “Giao ban công tác Thanh tra và Pháp chế Quý I, triển khai nhiệm vụ năm 2018, tập huấn công tác kiểm tra và giám sát nội bộ”.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, cán bộ Phòng Thanh tra và Pháp chế.

 • 14h00 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU-Hiệu trưởng dự Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQGHN.
 • 14h00 -16h30 tại phòng 410, A1: Nghiệm thu phần mềm Quản lý KHCN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Phòng KHCN, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của TT.CNTT-TT&HL.

 • 14h00 -16h00 tại phòng 406, A1: Họp Hội đồng thẩm định chuyên khảo “Vers une autonomie en apprentissage selon le chemin du milieu” do TS. Đỗ Thanh Thủy chủ biên.

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHNN của Hiệu trưởng và các cán bộ quan tâm.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. 8h30 ngày 19/3/2018 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Cán bộ Phòng KHTC tham gia tập huấn chế độ kế toán mới của ĐHQGHN (từ ngày 19-21/3/2018).
 1. Phòng CT&CTHSSV phối hợp với khoa SPTA, BM. Ảrập thực hiện công văn số 772/ĐHQGHN-CTHSSV về học bổng Lawrence S. Ting học kỳ 2 năm học 2017-2018, hạn nộp danh sách trước ngày 20/3/2018; Phòng CT&CTHSSV phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện công văn số 130/SDL-CSLT về việc phối hợp triển khai đội hình tình nguyện “Hỗ trợ du lịch Thăng Long- Hà Nội” năm 2018, hạn nộp danh sách sinh viên tình nguyện về Sở Du lịch Hà Nội trước ngày 20/3/2018.
 2. Phòng TT&PC thực hiện công văn số 722/ĐHQGHN-TT&PC về Giao ban công tác TT&PC quý 1, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tập huấn công tác kiểm tra và giám sát nội bộ, hạn nộp danh sách trước ngày 20/3/2018.
 3. Phòng TCCB thực hiện công văn số 656/ĐHQGHN-TCCB về báo cáo thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của các đơn vị cấp bộ môn, hạn nộp báo cáo trước ngày 20/3/2018.
 4. Khoa SĐH thực hiện công văn số 811/ĐHQGHN-ĐT về việc thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ, hạn nộp hồ sơ NCS Lê Quang Dũng trước ngày 20/3/2018; Khoa SĐH và P.KHTC phối hợp thực hiện công văn số 824/ĐHQGHN-ĐT về Góp ý Dự thảo Quy định hỗ trợ học bổng cho NCS của ĐHQGHN, hạn nộp góp ý trước ngày 20/3/2018.
 5. Phòng ĐT thực hiện công văn số 830/ĐHQGHN-ĐT về rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2018, hạn nộp Đề án và Thông tin tuyển sinh trước ngày 20/3/2018.
 1. Ngày 19/3/2018 tại Bộ môn Ả rập, TLGD, NN&VHVN, Phòng Thanh tra và Pháp chế, KHCN: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 2. Ngày 21/3/2018 tại TT.PTNL, Văn phòng CĐ, ĐU, Đoàn TN: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.