TUẦN 31, NĂM HỌC 2021-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 31, NĂM HỌC 2021-2022

THỨ HAI, 24/01/2021 
8:00 – 9:00, tại P.208, A1Ban Giám hiệu họp giao ban.
9:00 – 10:00, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Trường THCS-THPT Hà Thành. Thành phần tham dự: BGH Trường THPT CNN, Hiệu trưởng THCS NN; các ông/bà: Nguyễn Thuý Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Vũ Văn Hải, Phạm Đình Lượng, Phạm Thị Thu Hiền (P.CT&CTHSSV), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (TT.ĐMST), Đặng Huyền Thư (HSV) và khách mời.
10:00 – 11:30, P.410, A1Ban Giám hiệu họp tổng kết Chương trình Đại nhạc hội ULIS Hòa ca 2022 và công tác gây quỹ Học bổng Ước mơ xanh. Thành phần tham dự: Ban tổ chức, Nhóm kỹ thuật Chương trình Đại nhạc hội ULIS Hòa ca 2022, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, P.CT&CTHSSV, TT.PTNL và khách mời.
14:30 – 16:00, tại P.410, A1Ban Giám hiệu họp về kế hoạch học tập trực tiếp của học sinh, sinh viên sau Tết Nguyên đán. Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Thúy Lan, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Nguyễn Phú Chiến (Trường THPT CNN), Nguyễn Huyền Trang (Trường THCS NN), Nguyễn Văn Sơn (TT. PTNL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Đoàn Phượng, Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH).
16:30 – 17:30, tại P.410, A1Hiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh họp rà soát công tác tổ chức Chương trình Đại sứ ULIS 2022. Thành phần tham dự: Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh ĐHCQ và khách mời.
19:00 – 21:30, tại P.410, A1 và Zoom MeetingBan Giám hiệu dự buổi gặp mặt và triển khai Chương trình Đại sứ ULIS 2022. Thành phần tham dự: thành viên Ban Truyền thông tuyển sinh ĐHCQ 2022 theo QĐ số 248/QĐ-ĐHNN ngày 06/01/2022 của Hiệu trưởng và khách mời.
THỨ BA, 25/01/2021 
8:00 – 9:30, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo về công tác điều chỉnh CTĐT. Thành phần tham dự: Trưởng phòng và chuyên viên chuyên trách P.ĐT.
10:00 – 11:30, tại P.410, A1PHT. Hà Lê Kim Anh họp Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy. Thành phần tham dự: thành viên Thường trực Ban Truyền thông tuyển sinh đại học chính quy theo quyết định của Hiệu trưởng.
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp bộ phận truyền thông ULIS. Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Lệ Thủy, Đào Quang Trung (TT.CNTT-TT&HL), Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn (P.QT), Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Hoàng Thị Mai Phương (BM. NN&VH Ả Rập).
14:00 – 15:30, Zoom MeetingPHT. Hà Lê Kim Anh họp về điều chỉnh CTĐT trình độ đại học. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách CTĐT P.ĐT; lãnh đạo các đơn vị: Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc, Khoa NN&VH Trung Quốc.
15:30 – 17:00, Zoom Meeting  PHT. Hà Lê Kim Anh họp về điều chỉnh CTĐT trình độ đại học. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách CTĐT P.ĐT; lãnh đạo các đơn vị: Khoa NN&VH Đức, Khoa NN&VH Pháp, Khoa NN&VH Nga, Bộ môn Ả-rập.
THỨ TƯ, 26/01/2021 
8:30 – 10:00, tại P.301, A1PHT. Hà Lê Kim Anh dự họp chi bộ Phòng Đào tạo. Thành phần tham dự: Đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo.
19:00 – 21:00, tại P.410, A1 và Zoom MeetingHiệu trưởng, PHT. Hà Lê Kim Anh dự Lễ Sơ kết học kỳ I, năm học 2021-2022 Trường THCS Ngoại ngữ. Thành phần tham dự: BGH, toàn thể giáo viên, học sinh Trường THCSNN và khách mời.
THỨ NĂM, 27/01/2021 
10:00 – 11:30, Zoom MeetingPHT. Nguyễn Xuân Long họp triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thành phần tham dự: các ông: Phạm Văn Kim, Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Tuấn Anh, Trần Xuân Hoàn (P.QT), Nguyễn Văn Sơn (TT PTNL).
THỨ SÁU, 28/01/2021 
  
THỨ BẢY, 29/01/2021Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
CHỦ NHẬT, 30/01/2021Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022