TUẦN 30 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 05.3.2018 ĐẾN NGÀY 11.3.2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 30 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 05.3.2018 ĐẾN NGÀY 11.3.2018

THỨ HAI, 05.3.2018

 • 8h30 -10h00 tại phòng 301, A1: Họp giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo thành phần thuộc Đề tài Tây Bắc ‘Chương trình KHCN trọng điểm cấp Quốc gia’.

Thành phần: Chủ nhiệm đề tài, Phó Chủ nhiệm đề tài, Thư ký đề tài và các cán bộ được mời.

 • 9h00 tại VP Ban QL các Dự án, ĐHQGHN: Họp bàn về Nhiệm vụ “Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng của ĐHQGHN tại khu vực 144 Xuân Thủy”.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị.

 • 10h00 -11h30 tại phòng 301, A1: Họp rà soát tiến độ đóng gói sản phẩm các khóa học trực tuyến thuộc Đề án NNQG 2020.

Thành phần: Hiệu trưởng, các ông, bà: Hoa Ngọc Sơn, Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Lê Thị Khánh Trang và các cán bộ được mời.

 • 14h00 tại phòng 203, ĐHQGHN:PHT Ngô Minh Thủy dự họp triển khai công tác xếp hạng đại học năm 2018 của ĐHQGHN.
 • 14h00 -15h00 tại phòng 301, A1: Họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường ĐHNN.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KHCN và Chủ tịch công đoàn Trường.

THỨ BA, 06.3.2018

 • 8h30-10h00 tại phòng 301, A1: PHT Ngô Minh Thủy tham dự Lễ trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2017 và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh.
 • 10h00- 11h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế One Asia Convention Hanoi 2018.

Thành phần:Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định số 529/QĐ-ĐHNN ngày 28/02/2018: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, ông Lâm Quang Đông, ông Đỗ Minh Hoàng, bà Đào Thị Nga My, bà Trần Thị Hường, ông Vũ Tiến Thịnh, ông Vũ Văn Hải, ông Trần Hữu Trí.

 • 14h00- 15h00 tại phòng 201, A1:Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐHNN và Công ty Tokushin Vietnam.

Thành phần: Hiệu trưởng, PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng HTPT và Phòng CT&CTHSSV.

 • 16h00- 17h00 tại phòng 301, A1:Họp triển khai kế hoạch tăng cường CSVC và trang thiết bị phục vụ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần: Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Quản trị, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, TT. PTNL, Bí thư Đoàn TN Trường, Chủ tịch Hội SV Trường.

THỨ , 07.3.2018

 • 7h30 tại Hòa Lạc: Tham dự Lễ động thổ xây dựng Công trình HT1 thuộc Zone 4, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, Trưởng phòng Quản trị.

 • 14h00 tại Hòa Lạc: Tham dự Chương trình “Gặp mặt và tọa đàm với các nữ trí thức tiêu biểu của ĐHQGHN”.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, các nữ Phó Giáo sư đang công tác tại Trường.

THỨ NĂM, 08.3.2018

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h30- 11h30 phòng 410, A1: Làm việc với đối tác và giới thiệu chương trình thực tập Okinawa, Nhật Bản đợt 6.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV, cán bộ phụ trách chương trình thực tập Nhật Bản của Khoa NN&VH Nhật Bản, cán bộ phụ trách thực tập Nhật Bản của Phòng CT&CTHSSV, cán bộ phụ trách của Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ và các sinh viên tham gia chương trình.

 • 14h00- 15h30 tại phòng 410, A1: Làm việc với đại diện Công ty GU – UNIQLO, Nhật Bản về việc hợp tác trong hoạt động của sinh viên.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT&HL, chuyên viên phụ trách của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.

THỨ SÁU, 09.3.2018

 • 9h00 tại Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam- 105 A Quán Thánh: PHT Ngô Minh Thủy tham dự Hội nghị của BCH Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.
 • 14h00- 15h00 tại phòng 410, A1: Tập huấn công tác coi thi thử Tuyển sinh PTCNN (thi thử đợt 2/2018).

Thành phần: Ban chỉ đạo, Ban thư ký, thanh tra theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 14h00- 15h30 tại phòng 401, A1: Họp duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường lần thứ 14, nhiệm kỳ 2018-2020.

Thành phần: Đồng chí Dương Quỳnh Hoa (Thường vụ ĐU), đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng Ban Tuyên huấn ĐU), Ban Thư ký HSV ĐHQGHN, Thường trực ĐTN, BTC Đại hội.

 • 14h00- 15h30 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Hội nghị KHSV/ Ngày hội sáng tạo.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và các thành viên Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 • 15h30- 17h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Hội nghị KH Quốc gia.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy và các thành viên Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng.

THỨ BẢY, 10.3.2018

 • 8h00 xe xuất phát từ sân A1:Chương trình “Ngày hội kết nối – ULIS teambuilding Day” chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thành phần: Các cán bộ đăng ký tham gia chương trình và khách mời.

CHỦ NHẬT, 11.3.2018

 • 7h00 (cả ngày) tại Trường THPT CNN, Khoa Pháp, B2: Tổ chức kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPTCNN (thi thử đợt 2).

Thành phần: Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 1. Các Phòng chức năng, Trung tâm, Khoa SĐH, Khoa ĐT&BDNN, VP Đảng ủy và các VP đoàn thể gửi BC kết quả công tác Quý I và kế hoạch Quý II/2018 về Phòng HCTH trước ngày 09/3/2018.
 1. Phòng TCCB thực hiện công văn số 651/ĐHQGHN-TCCB về việc thông báo chương trình học bổng thạc sĩ tại Hàn Quốc năm 2018, hạn nộp danh sách cử cán bộ tham gia dự tuyển trước ngày 08/3/2018.
 2. Ngày 05/3/2018 tại Phòng HCTH: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 3. Ngày 09/3/2018 tại TT.Khảo thí, TT.ĐBCL: Kiểm tra, rà soát, chốt số liệu tài sản của đơn vị theo Thông báo số 27/TB-ĐHNN ngày 10/01/2018.
 4. Từ ngày 01/3 09/3/2018: PHT Nguyễn Xuân Long tham dự lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia.