Danh sách phòng thi và số báo danh Kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – đợt 2 ngày 11/03/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi và số báo danh Kỳ thi thử vào lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – đợt 2 ngày 11/03/2018

TRA CỨU SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI
Ngày 11/03/2018

Thí sinh kiểm tra số môn thi đã đăng ký với số môn thi trong danh sách. Mọi sai sót xin nhắn tin vào số điện thoại 0979292969 (tin nhắn có số báo danh và nội dung đề nghị) hoặc liên hệ với hội đồng qua số điện thoại 024 37548137 hoặc đến phòng 107 nhà A1 trường ĐHNN- ĐHQGHN trong các ngày 08, 09/03/2018

Lưu ý: Thí sinh mang theo bút chì 2B và tẩy để làm bài trắc nghiệm, bút mực để làm bài tự luận.

BỐ TRÍ ĐỊA ĐIỂM THI NHƯ SAU:

TT Điểm thi Từ phòng Đến phòng Tải sơ đồ
1 TRƯỜNG THPT CNN (TẦNG 1 -> TẦNG 4) P.001 P.041 Sơ đồ CNN
2 GIẢNG ĐƯỜNG B2 P.042 P.052 Sơ đồ nhà B2
3 NHÀ C1, C2 GIẢNG ĐƯỜNG KHOA PHÁP (TẦNG 1 -> TẦNG 4) P.053 P.60 Sơ đồ Khoa Pháp