TUẦN 29, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 29, NĂM HỌC 2018 – 2019 Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019

THỨ HAI, 25/02/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
10:00, tại P.205, C2Cả ngày Hiệu trưởng dự Hội đồng nghiệm thu website môn học.Thành phần tham dự: Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 234/QĐ-ĐHNN ngày 02/01/2019; các giảng viên xây dựng website môn học.
14:00 -15:30, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long họp về việc truyền thông tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.Thành phần tham dự: Các thành viên trong Ban truyển thông tuyển sinh lớp 10 THPT theo quyết định số 2104/QĐ-ĐHNN ngày 05/10/2018 của Hiệu trưởng.
THỨ BA, 26/02/2019  
8:00 – 9:45, tại P.410, A1 Hội nghị Bí thư các chi bộ.

Thành phần tham dự: Các đồng chí đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị (không phải là Bí thư chi bộ).

10:00 – 11:45, tại P.410, A1 Ban Giám hiệu họp triển khai chương trình tự bồi dưỡng cho chuyên viên các phòng chức năng và khoa đào tạo và giới thiệu mô hình quản trị theo mục tiêu (OKR).

Thành phần tham dự: Trưởng các đơn vị; Ban cố vấn chương trình tự bồi dưỡng.

14:00 – 17:00, tại các trường THCS (quận Cầu Giấy) Hiệu trưởng triển khai chương trình hỗ trợ các trường THCS quận Cầu Giấy về bồi dưỡng giáo viên dạy ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo chương trình hợp tác với quận Cầu Giấy; các giáo viên trường THPT CNN và sinh viên tham gia chương trình.

THỨ TƯ, 27/02/2019  
8:00 – 10:00, tại P.208, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng CT&CTHSSV.
8:30, tại P.203, ĐHQGHN PHT. Ngô Minh Thủy dự tiếp đoàn các trường Đại học của Nga.
8:00, tại P.901, Nhà Điều hành ĐHQGHN PHT. Nguyễn Xuân Long dự Hội nghị tổng kết Thanh tra và Pháp chế năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương, Bùi Thị Lan (P.TT&PC).

 

 

10:30 – 12:00, tại P.201, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy đón tiếp ngài Tanee Sangrat (Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam) đến thăm và làm việc với Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Đại diện các phòng: Đào tạo, HTPT, CT&CTHSSV; Bộ môn NN&VHCNĐNA.

14:00 – 15:00, tại P.410, A1 Hiệu trưởng tiếp đại diện Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Đài Bắc.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: phòng HTPT, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa ĐT-BDNN.

15:00 – 16:30, tại P.401, A1 PHT. Ngô Minh Thủy tiếp đoàn đại biểu từ Liên Bang Nga.

Thành phần tham dự: Đại diện Phòng HTPT; Trưởng khoa NN&VH Nga; Đại diện Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Tula; Đại diện Trường ĐH Tổng hợp Volagrad; Đại diện Trường ĐH Tổng hợp ngôn ngữ quốc gia Matxcova.

THỨ NĂM, 28/02/2019
8:00 – 10:00, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp với Thường trực Ban truyền thông tuyển sinh đại học năm 2019.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh, Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT); Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Huyền Trang (P.CT&CTHSSV); Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC); Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN); Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN); Khoa Anh Việt, Trịnh Hải Tuấn, Đào Quang Trung, Nguyễn Thị Lệ Thủy (TT.CNTT-TT&HL).

10:00 – 11:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo phòng Đào tạo.
14:00 – 15:30, tại P.301, A1 Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long, PHT. Ngô Minh Thủy họp về công tác chuẩn bị Ngày hội kết nối – ULIS Team Building Day 2019.

Thành phần tham dự: Ban Thường vụ CĐ Trường; Ban tổ chức chương trình; bà Lê Thị Khánh Trang (P.KH-TC).

THỨ SÁU, 01/03/2019
8:00 – 10:00, tại P.201, A1 Hiệu trưởng, PHT. Ngô Minh Thủy họp bàn phát triển các ngoại ngữ mới giảng dạy tại trường ĐHNN-ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Bùi Đình Thắng (P.HTPT), Nguyễn Thị Vân Chi (BM.NN&VH CNĐA), Nguyễn Thành Văn (Trường THPT CNN).

 

 

9:00 – 11:00, tại P.301, A1 PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban quản lý Dự án ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Các ông: Phạm Văn Kim, Chu Mạnh Hùng.

11:00 – 12:00, tại P.401, A1 PHT. Ngô Minh Thủy gặp mặt đại diện công ty Asegonia về công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên Trường ĐHNN.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT, Khoa NN&VH Nhật Bản; Đại diện công ty Asegonia.

THỨ BẢY, 02/03/2019
8:00 – 11:00, tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long dự buổi tư vấn hướng nghiệp và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPTQG cho học sinh khối 12 trường THPT CNN.

Thành phần tham dự: Ban Truyền thông tuyển sinh ĐH chính quy 2019; Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp 12, tổ văn phòng và toàn bộ học sinh lớp 12 Trường THPT CNN; Toàn bộ sinh viên tham gia chương trình Đại sứ ULIS 2019.

 

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Lâm Quang Đông tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng từ ngày 27/02/2019 đến ngày 19/03/2019.
  2. Các khoa đào tạo và bộ môn tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp khoa và nộp danh sách cùng các báo cáo về phòng KH-CN trước ngày 01/3/2019 theo Thông báo số 1 về Kế hoạch và Quy trình tổ chức hoạt động NCKHSV năm học 2018-2019 ngày 31/8/2018.