TUẦN 28, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 06/01/2020đến ngày 12/01/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 28, NĂM HỌC 2019 – 2020 Từ ngày 06/01/2020đến ngày 12/01/2020

THỨ HAI, 06/01/2019

 

8:00 – 10:00, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 của Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.CT&CTHSSV, P.HCTH, P.TCCB, P.QT, P.TT&PC, P.KHTC, P.KHCN, TT.CNTT-TT&HL, TT.KT; Đại diện lãnh đạo các khoa: SPTA, NN&VH Nhật, NN&VH Trung Quốc, NN&VH Hàn Quốc, NN&VH Đức; Đoàn TN.

14:00 – 15:00, tại P.301, A1

Hiệu trưởng tham dự phỏng vấn ứng viên dự tuyển Chuyên viên Trung tâm Tư vấn tâm lý học đường.

Thành phần tham dự: Tiểu ban chấm thi tuyển dụng theo quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.208, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo TT.CNTT-TT&HL.

THỨ BA, 07/01/2019

 

Cả ngày, tại Ba Vì

Hiệu trưởng làm việc với Phòng GD&ĐT và 10 trường THCS tham gia Đề án hợp tác với địa phương thuộc huyện Ba Vì.

Thành phần tham dự: Các ông: Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHT&PT), Hoa Ngọc Sơn, Vũ Huy Tâm (K.ĐT&BDNN) và các giảng viên được mời.

14:00 – 16:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp nhóm xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Hà Lê Kim Anh (P.ĐT), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (TT.KT), Hoa Ngọc Sơn (K.ĐT&BDNN), Đỗ Minh Hoàng (P.HTPT).

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy làm việc với đại diện doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm năm 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách P.CT&CTHSSV; Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm năm 2020.

15:30 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp rà soát công tác chuẩn bị Ngày hội việc làm năm 2020.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo P.CT&CTHSSV và nhóm phụ trách Ngày hội việc làm năm 2020.

THỨ TƯ, 08/01/2120

 

10:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng gặp mặt CC, VC, NLĐ dự kiến nghỉ hưu năm 2020.

Thành phần tham dự: CC, VC, NLĐ dự kiến nghỉ hưu năm 2020; Trưởng các đơn vị có cán bộ dự kiến nghỉ hưu năm 2020.

11:00, tại P.410, A1

Hiệu trưởng gặp mặt cá nhân và đại diện tập thể được khen thưởng đột xuất năm 2019.

Thành phần tham dự: Các cá nhân và đại diện tập thể được khen thưởng đột xuất năm 2019 (có giấy mời); Trưởng các đơn vị có cán bộ được khen thưởng đột xuất năm 2019.

16:00 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy họp về việc kí kết học bổng của tổ chức Huyndai.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.HTPT; Đại diện BCN Khoa NN&VH Hàn Quốc.

16:30, tại P.901, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự buổi gặp mặt của Giám đốc ĐHQGHN với các Nhà Khoa học ĐHQGHN năm 2020.

THỨ NĂM, 09/01/2020

 

8:00 – 10:00, tại sân A1-A2

PHT. Ngô Minh Thủy dự Lễ khai mạc chương trình Ngày hội việc làm năm 2020.

Thành phần tham dự: BTC Ngày hội việc làm năm 2020; Lãnh đạo các khoa đào tạo; Trưởng các đơn vị: P.HTPT, P.HCTH, P.ĐT.

10:00 – 11:00, tại P.201, A1

Hiệu trưởng tham dự ký kết MOU với GSTM (Singapore).

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Phòng HTPT; Khoa SP.TA và đoàn GSTM (Singapore).

10:00 – 11:45, tại HT

Vũ Đình Liên

PHT. Ngô Minh Thủy gặp gỡ doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm năm 2020.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Ngày hội việc làm; Lãnh đạo Phòng HTPT, Phòng CT&CTHSSV; Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm năm 2020.

13:30 – 15:30, tại sân A1-A2

PHT. Ngô Minh Thủy, PHT. Nguyễn Xuân Long dự Tọa đàm “Hồ sơ thực tập – bước đệm của thành công”.

Thành phần tham dự: Doanh nghiệp, khách mời và sinh viên tham dự chương trình.

14:00, tại P.203 ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự Giao ban ĐHQGHN Quý I/2020.

16:00 – 17:00, tại P.301, A1

PHT. Ngô Minh Thủy tiếp công ty ENTRY.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm hỗ trợ HSSV.

18:00 – 21:30, tại HT Vũ Đình Liên

Ban Giám hiệu dự chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống HSSV và chung kết cuộc thi “10 ngày là Hiệu trưởng ULIS”.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Lân Trung (CT HĐ TVHTPT), Nguyễn Hoàng Giang (BT ĐTN), Đặng Huyền Thư (CT HSV); Trưởng các phòng, trung tâm; Trưởng các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc; Khách mời và sinh viên quan tâm.

THỨ SÁU, 10/01/2020

 

8:30, tại P.203, ĐHQGHN (cả ngày)

Hiệu trưởng tham dự Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN.

8:00 – 10:30, tại P.509, A1

PHT. Ngô Minh Thủy dự lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt xét tháng 12/2019.

Thành phần tham dự: Chủ tịch CĐ Trường; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Đại diện Ban Chủ nhiệm và giáo vụ các Khoa Đào tạo và toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 12 năm 2019.

8:00 – 10:00, tại P.301, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Tiểu ban Phục vụ ĐH đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIX.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Hoàng Giang (ĐTN), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Thị Lan Hường (P.HCTH), Nguyễn Thị Hải Yến (VP.Đảng ủy).

15:00 – 17:00, tại P.410, A1

PHT. Ngô Minh Thủy gặp gỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các đơn vị: P.CT&CTHSSV, P.ĐT; Đại diện ĐTN, HSV; Đại diện lãnh đạo và giáo vụ các khoa có sinh viên.

  

THÔNG BÁO NHẮC VIỆC

 

1.Thứ Hai, ngày 06/01/2020, 14:00 – 17:00, tại P.410, A1: Tập huấn Top 6 thí sinh cuộc thi “10 ngày là Hiệu trưởng ULIS”.

Thành phần tham dự: Các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN), Đặng Huyền Thư (HSV).

2.Công ty Điện lực Cầu Giấy thông báo ngừng cung cấp điện (để thay định kỳ TI): Thời gian mất điện từ 8:30 đến 11:45 ngày 07/01/2020.

3.Thực hiện số công văn 1674/CTHSSV-ĐHNN ngày 25 tháng 12 năm 2019 về việc cho phép sinh viên nghỉ học ngày 9/01/2020 để tham gia ngày